loader image

LES 1 - HOE DEZE CURSUS GEBRUIKEN

Hallo! Welkom bij les 1 van de 21. Vandaag leert u wat u kunt verwachten van deze cursus en hoe u die kunt gebruiken. Maakt u zich geen zorgen als u zich overweldigd voelt door zoveel nieuwe informatie. We zullen u stap voor stap door elke les loodsen en regelmatig herhalen wat u geleerd hebt. Doe het vooral rustig aan. U kunt dit!

Als de hele wereld zwijgt, wordt zelfs één stem krachtig.

Als mensen aan huiselijk geweld denken, stellen ze zich vaak de meest extreme vormen van misbruik voor. Ze stellen zich iemand voor die in het ziekenhuis wordt geslagen. Huiselijk geweld kan echter veel vormen aannemen: een partner die u bewust in verlegenheid brengt met neerbuigende opmerkingen, die bepaalt wat u doet, wat u draagt en met wie u omgaat, die u onder druk zet, die alle beslissingen neemt, die u intimideert of die dreigt zelfmoord te plegen als u niet bij hem blijft of doet wat hij zegt. Iedereen heeft recht op een leven zonder misbruik en daar kan deze cursus bij helpen! U kunt deze cursus gebruiken om een zaak op te bouwen tegen de dader met of zonder advocaat. U leert hoe u bewijs van misbruik kunt verzamelen en presenteren. U kunt dit ook gebruiken om een advocaat achter uw zaak te krijgen of om het misbruik aan te tonen zodat u hulp krijgt van maatschappelijk werk of elke andere organisatie die slachtoffers en overlevers van misbruik helpt. Zelfs als u nog geen juridische stappen wilt zetten, kunt u het achter de hand houden voor het geval dat. De wet kan ingewikkeld, traag en rigide zijn. Een goede voorbereiding en presentatie van bewijsmateriaal zullen u helpen om die obstakels te overwinnen. Deze cursus bevat veel belangrijke informatie, maar is geen onweerlegbaar juridisch advies. Als u zich een advocaat kunt veroorloven, zal die meer specifiek advies kunnen geven.

Deze cursus bevat twee onderdelen:

 • Bewijsmateriaal verzamelen: bewijsmateriaal verzamelen is van cruciaal belang. Het beste is om zo vroeg mogelijk te beginnen en om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Het bewijs kan verschillende vormen aannemen: verklaringen, juridische documenten, brieven, verslagen, videobeelden en audiofragmenten.
 • Bewijsmateriaal presenteren: de manier waarop u bewijsmateriaal presenteert, kan een groot verschil maken voor uw zaak. Het bewijsmateriaal moet úw verhaal vertellen. Overzichtelijk bewijsmateriaal helpt om uw verhaal kracht bij te zetten.
 

ONTHOUD: Juridische systemen kunnen ingewikkeld en traag zijn. Een goede voorbereiding zal u helpen. ACTIE: Haal diep adem, verwerk deze informatie en bereid u voor op de volgende les. VOLGENDE LES: We gaan dieper in op hoe u bewijsmateriaal moet verzamelen. En vergeet niet: U bent waardevol. U bent sterk. U kunt dit! Het Soul Medicine team

LES 2 - BEWIJSMATERIAAL VERZAMELEN

Hallo en welkom bij les 2 van de 21! In de vorige les hebt u geleerd hoe u deze cursus moet gebruiken en welke onderwerpen we zullen behandelen. Vandaag leert u hoe u uw zaak moet opbouwen. Samen kunnen we dit!

 

In deze les leert u hoe belangrijk het verzamelen van bewijsmateriaal is en welk bewijsmateriaal u kunt nodig hebben in de rechtbank. Maakt u zich geen zorgen als u zich overweldigd voelt. Elke stap zetten we samen.

Bewijsmateriaal verzamelen is van cruciaal belang. Een stevig dossier kan:

 • Een advocaat helpen een sterke rechtszaak op te bouwen tegen uw misbruiker
 • Een advocaat overtuigen om uw zaak aan te nemen, als u er nog geen heeft
 • Een opvangcentrum of NGO overtuigen om uw zaak aan te nemen of u onderdak te bieden
 • Een argument zijn om gerechtelijke stappen te ondernemen
 • U geruststellen omdat de daden van uw misbruiker worden vastgelegd, zelfs als u niet in staat bent om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Welk soort bewijsmateriaal moet u verzamelen? Bewijs kan verschillende vormen aannemen, zoals politie- en ziekenhuisrapporten en foto’s. Daar zullen we in de volgende les dieper op ingaan. Vergeet niet dat “standaard” bewijsmateriaal juridisch gezien niet bestaat. Bewijsmateriaal is uniek. Probeer dus elk moment van misbruik te noteren, hoe onbeduidend het ook lijkt. Dat omvat ook niet-lichamelijk misbruik, zoals psychologisch, emotioneel en verbaal misbruik. Wees voorzichtig als u bewijsmateriaal verzamelt: BRENG UZELF NIET IN GEVAAR. Uw veiligheid moet topprioriteit zijn. Bedenk welk bewijsmateriaal u al hebt of makkelijk kunt verzamelen. Als het u allemaal wat teveel wordt, neem dan even pauze en ga verder wanneer u daar klaar voor bent.

 

ONTHOUD: Bewijsmateriaal is uniek. Noteer dus alles, maar wees voorzichtig! Uw veiligheid is het allerbelangrijkste. ACTIE: Maak een lijst van het bewijsmateriaal dat u al hebt en bewaar die op een veilige plaats. VOLGENDE LES: We gaan dieper in op de soorten bewijsmateriaal en hoe die te verzamelen. En vergeet niet: U bent waardevol. U bent sterk. U kunt dit! Het Soul Medicine team

LES 3 - SOORTEN BEWIJSMATERIAAL

Hallo en welkom bij les 3 van de 21! In de vorige les leerde u hoe belangrijk bewijsmateriaal is en hoe het u kan helpen. Vandaag gaan we dieper in op de soorten bewijsmateriaal die nuttig kunnen zijn voor uw zaak. U hoeft zich geen zorgen te maken als u zich verward of ongerust voelt: we zullen u stap voor stap door deze les loodsen.

 

“Standaard” bewijsmateriaal bestaat juridisch gezien niet. Bewijsmateriaal is uniek voor elke zaak. U moet dus weten welk soort bewijsmateriaal voor u relevant is.

Voor de meeste rechtbanken zijn er vijf verschillende soorten bewijs:

 • Geschreven = documenten en verslagen…
 • Fysiek/Tastbaar = voorwerpen (kledij, een wapen) en/of SMS’en, e-mails…
 • Getuigenverklaring = verklaring afgelegd in de rechtbank door u, getuigen….
 • Oorspronkelijk = bewijs uit de eerste hand (mondelinge verklaringen van uw misbruiker…)
 • Van horen zeggen = zaken die verklaard worden buiten de rechtbank

Dus wat betekent dit voor u? Laat u vooral niet afschrikken door juridische definities. We zullen de soorten bewijsmateriaal in een volgende les bespreken. In de rechtbank moet u niet elke soort bewijsmateriaal voorleggen omdat die niet allemaal relevant zijn voor uw zaak. Het is wel handig om te weten hoe de rechtbank bewijsmateriaal categoriseert. Dan kunt u zich grondig voorbereiden op uw zaak. Probeer alles te noteren, zelfs als u niet weet onder welke categorie het valt. We zullen u ook leren hoe u bewijs moet verzamelen van niet-lichamelijk misbruik. Denk na over welk bewijsmateriaal u al hebt en onder welke categorie het valt. Als het u allemaal wat teveel wordt, neem dan even pauze en ga verder wanneer u daar klaar voor bent.

 

ONTHOUD: Verschillende soorten bewijsmateriaal kunnen u helpen om een zaak op te bouwen. ACTIE: Denk na over welk bewijsmateriaal u al hebt en onder welke categorie het valt. VOLGENDE LES: We gaan dieper in op schriftelijk bewijsmateriaal. En vergeet niet: U bent waardevol. U bent sterk. U kunt dit! Het Soul Medicine team

Ajouter des précisions ?

Complétez pour apporter des précisions